23/04/2016 | 133 |
0 Đánh giá
Tôi đang công tác tại Bình Dương, hiện tôi đang làm thủ tục thế chấp quyền sử dụng đất để vay vốn với một Ngân hàng có trụ sở tại thị xã Thủ Dầu Một. Hỏi: do bận công tác, nên tôi muốn yêu cầu Công chứng viên đến trực tiếp tại Ngân hàng để chứng nhận việc ký kết hợp đồng thế chấp giữa tôi và Ngân hàng có được không?

Địa điểm công chứng

Tôi đang công tác tại Bình Dương, hiện tôi đang làm thủ tục thế chấp quyền sử dụng đất để vay vốn với một Ngân hàng có trụ sở tại thị xã Thủ Dầu Một. Hỏi: do bận công tác, nên tôi muốn yêu cầu Công chứng viên đến trực tiếp tại Ngân hàng để chứng nhận việc ký kết hợp đồng thế chấp giữa tôi và Ngân hàng có được không? Thu Hà, Công ty S.
Trả lời: tại khoản 1, Điều 39 Luật Công chứng qui định: Việc công chứng phải được thực hiện tại trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng, trừ các trường hợp qui định tại khoản 2 Điều này.

Khoản 2 Điều 39 Luật Công chứng qui định: Việc công chứng có thể được thực hiện ngoài trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng trong trường hợp người yêu cầu công chứng là người già yếu không thể đi lại được, người đang bị tạm giữ, tạm giam, đang thi hành án phạt tù hoặc có lý do chính đáng khác không thể đến trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng.

Trường của bạn nêu là do bận công tác, nên việc yêu cầu của bạn không thuộc qui định tại khoản 2 Điều 39 Luật Công chứng; nên công chứng viên không thể đáp ứng yêu cầu của bạn. Chào bạn


(*) Xem thêm:

Bình luận