04/02/2023 | 966 |
0 Đánh giá

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 75/2022/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 75/2022/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú.

Theo đó, lệ phí đăng ký cư trú từ ngày 05/02/2023 (ngày Thông tư này chính thức có hiệu lực) được quy định như sau:

 

 

 Đã có Thông tư về lệ phí đăng ký cư trú mới nhất (Ảnh chụp màn hình)

Và theo khoản 2 Điều 8 Thông tư 75 thì từ ngày 05/02/2023, mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú thực hiện thống nhất trên cả nước. Cụ thể:

Kể từ ngày 05 tháng 02 năm 2023, mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú thực hiện thống nhất theo quy định tại Thông tư này. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cùng cấp bãi bỏ quy định về lệ phí đăng ký cư trú tại địa phương tại kỳ họp Hội đồng nhân dân cấp tỉnh gần nhất.

Điều 4 Thông tư này cũng quy định các trường hợp miễn lệ phí đăng ký cư trú gồm:

- Trẻ em (theo quy định tại Luật Trẻ em); người cao tuổi (theo quy định tại Luật Người cao tuổi); người khuyết tật (theo quy định tại Luật Người khuyết tật).

- Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng (theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng). 

- Đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; công dân thường trú tại các xã biên giới; công dân thường trú tại các huyện đảo; công dân thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật.

- Công dân từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi mồ côi cả cha và mẹ.

Thông tư 75/2022/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 22/12/2022.

Theo: luatvietnam.vn


(*) Xem thêm:

Bình luận