23/04/2016 | 148 |
0 Đánh giá
Ngày 16 tháng 10 năm 2013, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác công chứng; tham dự hội nghị, có đại diện: Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh

Ngày 16 tháng 10 năm 2013, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác công chứng; tham dự hội nghị, có đại diện: Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh; Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bình Dương, các chi nhánh Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Dương; đại diện Phòng Tư pháp và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất các huyện, thị xã và thành phố Thủ Dầu Một; các cán bộ tư pháp – hộ tịch cấp xã. Ngoài ra, còn có sự tham dự của công chứng viên, nhân viên của các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn trong tỉnh.
Hội nghị đã được báo cáo viên, ông Hoàng Quốc Hùng – Phó chánh thanh tra, Thanh tra Bộ Tư pháp thông báo tình hình phát triển các tổ chức hành nghề công chứng trong phạm vi cả nước theo chủ trương xã hội hóa đã được Chính phủ phê duyệt, những tồn tại, vướng mắc, khó khăn đối với công tác công chứng hiện nay; đồng thời, Báo cáo viên phân tích các vấn đề quan trọng mang tính nguyên tắc khi thực hiện công chứng các hợp đồng, giao dịch như xác định chủ thể, nhân thân và giấy tờ về nhân thân của các bên giao dịch; tài sản và quyền về tài sản là của đối tượng của giao dịch; tỉnh hợp pháp của văn bản công chứng; hậu quả pháp lý của các văn bản công chứng do có sự vi phạm các qui định của pháp luật. Ngoài ra, báo cáo viên cũng nêu ra những sai sót thường gặp trong việc áp dụng các qui định của pháp luật trong hoạt động công chứng; đặc biệt, báo cáo viên cảnh báo những rũi ro xãy ro trong các chế định về ủy quyền, trong các giao dịch về thế chấp tài sản của các tổ chức tín dụng...
                                                                                                                                                                                                     Vân Anh


(*) Xem thêm:

Bình luận