Quyết định 125/QĐ-BNV năm 2022 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

25/01/2022


Quyết định 125/QĐ-BNV năm 2022 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Nội vụ do Bộ Nội Vụ ban hành. Các bạn hãy cùng Công chứng Dĩ An tìm hiểu tìm hiểu rõ về Quyết định nè nhé!

Xem thêm ››

Quyết định 641/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục thường xuyên, giáo dục và đào tạo

11/01/2022


Quyết định 641/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục thường xuyên, giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành. Hãy cùng với Công chứng Dĩ An tìm hiểu nhé!

Xem thêm ››

Quyết định 87/QĐ-BTNMT năm 2022 công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường

08/01/2022


Quyết định 87/QĐ-BTNMT năm 2022 công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường do Bộ Tài Nguyên và Môi Trường ban hành. Hãy cùng Công Chứng Dĩ An tìm hiểm về quyết định này nhé!

Xem thêm ››

Thủ tục Khai báo sử dụng máy, thiết bị, vật tư

19/03/2022


Theo quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ, Thông tư 16/2017/TT-BLĐTBXH thì tổ chức, cá nhân khi sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải thực hiện kiểm định và khai báo với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trong khoảng thời gian 30 ngày trước hoặc sau khi đưa vào sử dụng, trừ pháp luật chuyên ngành có quy định khác. Cùng Công chứng Dĩ An tìm hiểu về nghị định này nhé!

Xem thêm ››

Nghị định 45/2020/NĐ-CP năm 2020 về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử do Chính phủ ban hành

18/01/2022


Không yêu cầu tổ chức, cá nhân khai, nộp lại những dữ liệu mà cơ quan thực hiện thủ tục hành chính đang quản lý hoặc đã được cơ quan nhà nước khác sẵn sàng chia sẻ. Nghị định 45/2020/NĐ-CP năm 2020 về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử do chính phủ ban hành. Mời bạn đọc cùng với Công chứng Dĩ An tìm hiểu về nghị định này.

Xem thêm ››

Những quy định mới năm 2021 hướng dẫn Luật Công Chứng

22/02/2022


Ngày 03/02/2021 Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BTP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng. Cùng Công chứng Dĩ An tìm hiểu xem có những điểm khác biệt nào nhé! Xem thêm: Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn 

Xem thêm ››

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản

22/01/2022


Công chứng dĩ An cung cấp các thông tin về Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (Áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được). Xem thêm: Thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch

Xem thêm ››

Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết thực hiện Luật Công chứng năm 2014

15/01/2022


Sáng 14-1, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện Luật Công chứng năm 2014. Tại điểm cầu Bình Dương, Bà Nguyễn Anh Hoa, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh chủ trì hội nghị.

Xem thêm ››

Thông Tư Liên Tịch

04/04/2020


QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ LỆ PHÍ CHỨNG THỰC BẢN SAO TỪ BẢN CHÍNH, CHỨNG THỰC CHỮ KÝ, CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH

Xem thêm ››


Quy định chung

04/04/2020


Thông tư số 91/2008/TTLT -BTC -BTP của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng.

Xem thêm ››

Thông Tư Liên Tịch

04/04/2020


SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 08/2012/TTLT-BTC-BTP NGÀY 19 THÁNG 01 NĂM 2012 HƯỚNG DẪN VỀ MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ CÔNG CHỨNG

Xem thêm ››