bài viết mới

Chính sách mới về lao động có hiệu lực tháng 9/2023

Chính sách mới về lao động có hiệu lực tháng 9/2023

Tháng 9/2023 đánh dấu thời điểm có hiệu lực của loạt quy định mới thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Sau đây là các chính sách mới về lao động có hiệu lực tháng 9/2023 đáng được quan tâm.

Xem thêm ››
Bộ Tư pháp kết luận thanh tra lĩnh vực công chứng, chứng thực tại tỉnh Bình Dương

Bộ Tư pháp kết luận thanh tra lĩnh vực công chứng, chứng thực tại tỉnh Bình Dương

(Thanh tra) - Thanh tra Bộ Tư pháp đã ban hành kết luận thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng, chứng thực tại tỉnh Bình Dương.

Xem thêm ››
Giấy chứng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 7 quy định cần nắm rõ

Giấy chứng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 7 quy định cần nắm rõ

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là loại giấy tờ rất quan trọng. Hiện nay, mẫu Giấy chứng nhận mới có tên pháp lý đầy đủ là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Xem thêm ››
Quy định điều kiện tách thửa đất

Quy định điều kiện tách thửa đất

  QUYẾT ĐỊNH  Quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Xem thêm ››
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất Đai

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất Đai

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất Đai: Những thay đổi quan trọng cho ngành

Xem thêm ››

Ý Kiến Khách Hàng

Khách Hàng Thân Thiết