bài viết mới

Văn phòng Công chứng Dĩ An bắt đầu hoạt động trở lại kể từ ngày 06/9/2021 (thứ 2)

Văn phòng Công chứng Dĩ An bắt đầu hoạt động trở lại kể từ ngày 06/9/2021 (thứ 2)

       Thực hiện tinh thần Công văn số 1243/STP - BTTP  ngày 31/8/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương, về việc hoạt động của các Tổ chức hành nghề công chứng trong thời gian dịch bệnh Covid -19, Văn phòng Công chứng Dĩ An bắt đầu hoạt động trở lại kể từ ngày 06/9/2021 (thứ 2).

Xem thêm ››
Chỉ thị Về thực hiện các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố Dĩ An

Chỉ thị Về thực hiện các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố Dĩ An

Chỉ thị Về thực hiện các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố Dĩ An

Xem thêm ››
Thông báo lịch làm việc VP Công chứng Dĩ An

Thông báo lịch làm việc VP Công chứng Dĩ An

Thông báo lịch làm việc VP Công chứng Dĩ An

Xem thêm ››
NGHỊ QUYẾT  172/NQ-CP VỀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN  NGHỀ CÔNG CHỨNG

NGHỊ QUYẾT 172/NQ-CP VỀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGHỀ CÔNG CHỨNG

NGHỊ QUYẾT 172/NQ-CP VỀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGHỀ CÔNG CHỨNG

Xem thêm ››
Nghị định 122/2020/NĐ-CP  Quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp

Nghị định 122/2020/NĐ-CP Quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp

Nghị định 122/2020/NĐ-CP  Quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp

Xem thêm ››
Nghị định 128/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

Nghị định 128/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố vừa ban hành Công văn số 3466/VP-KTTC về việc thực hiện Nghị định 128/2020/NĐ-CP 

Xem thêm ››
Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn,chứng từ

Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn,chứng từ

Ngày 19/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ. Theo đó, từ ngày 01/7/2022, miễn phí dịch vụ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế trong 01 năm cho doanh nghiệp 

Xem thêm ››
Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

chính phủ vừa ban hành Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Xem thêm ››
Nghị định 126/2020/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Nghị định 126/2020/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 5/12/2002. Theo đó, Nghị định được kỳ vọng tạo sự minh bạch trong việc khoanh nợ, xóa nợ thuế.

Xem thêm ››

Ý Kiến Khách Hàng

Khách Hàng Thân Thiết