bài viết mới

Tiền lương đóng BHXH bắt buộc tối đa năm 2023

Tiền lương đóng BHXH bắt buộc tối đa năm 2023

Tôi được biết Quốc hội tăng lương cơ sở, vậy tiền lương đóng BHXH bắt buộc tối đa năm 2023 là bao nhiêu? - Anh Vũ (Bình Định)

Xem thêm ››
3 chính sách thuế, phí, kế toán nổi bật có hiệu lực từ tháng 9/2022

3 chính sách thuế, phí, kế toán nổi bật có hiệu lực từ tháng 9/2022

Những chính sách về thuế, phí, kế toán nào sẽ có hiệu lực từ tháng 9 năm 2022

Xem thêm ››
Chứng thực giấy tờ có tiếng nước ngoài ở đâu? Cần gì?

Chứng thực giấy tờ có tiếng nước ngoài ở đâu? Cần gì?

Chứng thực là một trong những công việc thực hiện rất thường xuyên trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính. Vậy khi cần chứng thực giấy tờ có tiếng nước ngoài, người dân được thực hiện ở đâu?

Xem thêm ››
Thủ tục công chứng hợp đồng mua bán xe

Thủ tục công chứng hợp đồng mua bán xe

Theo điểm b khoản 2 Điều 8 Thông tư 58/2020/TT-BCA, giấy bán, cho, tặng xe của cá nhân phải có công chứng hoặc chứng thực .... Vậy, thủ tục công chứng hợp đồng mua bán xe hiện nay được thực hiện thế nào?

Xem thêm ››
Giao dịch dân sự là gì? Điều kiện để giao dịch dân sự có hiệu lực

Giao dịch dân sự là gì? Điều kiện để giao dịch dân sự có hiệu lực

Giao dịch dân sự là những giao dịch thường thấy trong đời sống hàng ngày. Tuy nhiên để giao dịch dân được xem là hợp pháp thì phải đáp ứng đủ các điều kiện luật định. Vậy, điều kiện để giao dịch dân sự có hiệu lực được quy định như thế nào?

Xem thêm ››
Khái niệm và quy định của pháp luật về quyền tài sản

Khái niệm và quy định của pháp luật về quyền tài sản

Luật cũng quy định, doanh nghiệp dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), ngoài việc được thế chấp tài sản và quyền sử dụng đất, còn được phép thế chấp “quyền kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng”

Xem thêm ››
Thủ tục và quy trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Thủ tục và quy trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Mua bán đất là những giao dịch có giá trị lớn, sẽ chứa nhiều rủi ro nếu không được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Dưới đây là thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Xem thêm ››

Ý Kiến Khách Hàng

Khách Hàng Thân Thiết