bài viết mới

THÔNG TƯ 01/2020/TT.BTP

THÔNG TƯ 01/2020/TT.BTP

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 23/2015/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 02 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CẤP BẢN SAO TỪ SỔ GỐC, CHỨNG THỰC BẢN SAO TỪ BẢN CHÍNH, CHỨNG THỰC CHỮ KÝ VÀ CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH

Xem thêm ››
Nghị định số 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Nghị định số 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định 41 về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất với nhiều đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Xem thêm ››
Thông Tư Liên Tịch

Thông Tư Liên Tịch

QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ LỆ PHÍ CHỨNG THỰC BẢN SAO TỪ BẢN CHÍNH, CHỨNG THỰC CHỮ KÝ, CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH

Xem thêm ››
Mức Thu Lệ Phí Công Chứng

Mức Thu Lệ Phí Công Chứng

HƯỚNG DẪN VỀ MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ CÔNG CHỨNG

Xem thêm ››
Quy định chung

Quy định chung

Thông tư số 91/2008/TTLT -BTC -BTP của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng.

Xem thêm ››
Thông Tư Liên Tịch

Thông Tư Liên Tịch

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 08/2012/TTLT-BTC-BTP NGÀY 19 THÁNG 01 NĂM 2012 HƯỚNG DẪN VỀ MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ CÔNG CHỨNG

Xem thêm ››
Thủ tục nhận lưu giữ di chúc

Thủ tục nhận lưu giữ di chúc

Công chứng là việc công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng.

Xem thêm ››
Thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch

Thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch

Công chứng là việc công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng.

Xem thêm ››

Ý Kiến Khách Hàng

Khách Hàng Thân Thiết