bài viết mới

Nghị định 122/2020/NĐ-CP  Quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp

Nghị định 122/2020/NĐ-CP Quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp

Nghị định 122/2020/NĐ-CP  Quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp

Xem thêm ››
Nghị định 128/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

Nghị định 128/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố vừa ban hành Công văn số 3466/VP-KTTC về việc thực hiện Nghị định 128/2020/NĐ-CP 

Xem thêm ››
Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn,chứng từ

Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn,chứng từ

Ngày 19/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ. Theo đó, từ ngày 01/7/2022, miễn phí dịch vụ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế trong 01 năm cho doanh nghiệp 

Xem thêm ››
Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

chính phủ vừa ban hành Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Xem thêm ››
Nghị định 126/2020/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Nghị định 126/2020/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 5/12/2002. Theo đó, Nghị định được kỳ vọng tạo sự minh bạch trong việc khoanh nợ, xóa nợ thuế.

Xem thêm ››
Nghị định 124/2020/NĐ-CP biện pháp thi hành khiếu nại

Nghị định 124/2020/NĐ-CP biện pháp thi hành khiếu nại

Nghị quyết 124/2020/NQ-HĐND Sửa đổi một số quy định của Nghị quyết số 98/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc…

Xem thêm ››
Nghị định 130/2020/NĐ-CP

Nghị định 130/2020/NĐ-CP

Về kiểm soát tài sản, thu thập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

Xem thêm ››
Nghị đinh 129/2020 /NĐ-CP

Nghị đinh 129/2020 /NĐ-CP

Về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam

Xem thêm ››
THÔNG TƯ 01/2020/TT.BTP

THÔNG TƯ 01/2020/TT.BTP

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 23/2015/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 02 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CẤP BẢN SAO TỪ SỔ GỐC, CHỨNG THỰC BẢN SAO TỪ BẢN CHÍNH, CHỨNG THỰC CHỮ KÝ VÀ CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH

Xem thêm ››

Ý Kiến Khách Hàng

Khách Hàng Thân Thiết