Giới thiệu Văn phòng

Văn phòng Công chứng Dĩ An là VPCC ngoài Ngân sách  được UBND Tỉnh Bình Dương và Sở Tư pháp Bình Dương ra quyết định thành lập.

VPCC Dĩ An nhận công chứng:

1.    Các hợp đồng dân sự, thương mại, chuyển giao công nghệ v.v…

2.    Hợp đồng thế chấp bất động sản; hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; hợp đồng bảo lãnh; hợp đồng uỷ quyền, giấy uỷ quyền v.v…;

3.    Việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng giao dịch; huỷ bỏ hợp đồng;

4.    Di chúc, văn bản thoả thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản, văn bản từ chối nhận di sản;

5.    Các giao dịch dân sự và thương mại khác v.v…

Thời gian làm việc:

  • Từ thứ 2 đến thứ 6:
  • Sáng: từ 7: 30 đến 11: 30
  • Chiều: từ 13: 30 đến 17: 30
  • Thứ 7 làm việc đến 11: 00

Ngoài ra, văn phòng còn nhận công chứng ngoài giờ hành chính và ngoài trụ sở văn phòng theo quy định của pháp luật.

noidung