Giới thiệu Văn phòng

Văn phòng Công chứng Dĩ An là VPCC ngoài Ngân sách  được UBND Tỉnh Bình Dương và Sở Tư pháp Bình Dương ra quyết định thành lập.

VPCC Dĩ An nhận công chứng:

1.    Các hợp đồng dân sự, thương mại, chuyển giao công nghệ v.v…

2.    Hợp đồng thế chấp bất động sản; hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; hợp đồng bảo lãnh; hợp đồng uỷ quyền, giấy uỷ quyền v.v…;

3.    Việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng giao dịch; huỷ bỏ hợp đồng;

4.    Di chúc, văn bản thoả thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản, văn bản từ chối nhận di sản;

5.    Các giao dịch dân sự và thương mại khác v.v…

Thời gian làm việc: Văn phòng nhận làm dịch vụ công chứng vào tất cả các ngày trong tuần:
-     Sáng: từ 7: 30 đến 11: 30
-     Chiều: từ 13: 30 đến 17: 30
Ngoài ra, Văn phòng còn nhận công chứng ngoài giờ và công chứng tại nhà, cơ quan theo yêu cầu của khách hàng.

noidung