Một số kiến nghị đối với nội dung Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

04/04/2023


Ngày 13/6/2022, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 50/2022/QH15 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022. Theo đó, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) sẽ được trình ra Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2023).

Xem thêm ››


Công chứng giúp giao dịch bất động sản minh bạch

15/03/2023


Hoạt động công chứng có vị trí rất quan trọng, góp phần đảm bảo cho việc thực hiện các giao dịch bất động sản một cách minh bạch, đúng pháp luật, bảo đảm quyền lợi của các bên liên quan trong giao dịch (đặc biệt là người mua nhỏ lẻ, đối tượng yếu thế), của những người có liên quan trực tiếp hay gián tiếp tới tài sản là đất đai, nhà ở.       

Xem thêm ››
Quy định các khu vực được thực hiện dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được quyền chuyển quyền sử dụng đặt dưới hình thức phân lô, bán nền trên địa bàn tỉnh Bình Dương

16/02/2023


Để quản lý và điều chỉnh hoạt động xây dựng, kinh doanh nhà ở trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Vào ngày 10 tháng 2 năm 2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 222/QĐ-UBND về việc quy định các khu vực được thực hiện dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được quyền chuyển quyền sử dụng đặt dưới hình thức phân lô, bán nền.

Xem thêm ››
Hiển thị 1 - 27 / 305