28/12/2018 | 721 |
0 Đánh giá

Từ 11/12, điều chỉnh mức thu phí đối với việc công chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, mức phí mới được tính trên giá trị tài sản bán được.

Thông tư số 111/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên.

Theo đó, từ 11/12, điều chỉnh mức thu phí đối với việc công chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, mức phí mới được tính trên giá trị tài sản bán được.

Cụ thể, với giá trị tài sản dưới 5 tỷ đồng, mức thu phí là 90.000 đồng/trường hợp; từ 5 tỷ đồng đến dưới 20 tỷ đồng, mức thu phí là 270.000 đồng/trường hợp; trên 20 tỷ đồng, mức thu phí là 450.000 đồng/trường hợp. Trong khi đó quy định cũ tương ứng lần lượt là 100.000 đồng; 300.000 đồng và 500.000 đồng/trường hợp.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 11/12.

PV


(*) Xem thêm:

Bình luận