10/06/2019 | 697 |
0 Đánh giá
Ngày 6-6, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND thành phố Hà Nội đã làm việc với Sở Tư pháp về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động công chứng trên địa bàn thành phố. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan của thành phố.

Ngày 6-6, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND thành phố Hà Nội đã làm việc với Sở Tư pháp về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động công chứng trên địa bàn thành phố. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan của thành phố.

Nam

Theo Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hồ Xuân Hương, tính đến hết năm 2018, toàn thành phố có 122 tổ chức hành nghề công chứng (10 phòng công chứng và 112 văn phòng công chứng) với 470 công chứng viên phủ khắp 30 quận, huyện, thị xã. Hằng năm, Sở chủ trì phối hợp với các ngành chức năng của thành phố tổ chức hội nghị tháo gỡ khó khăn trong hoạt động công chứng; kiểm tra theo phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân; đồng thời, thanh tra đột xuất các phòng công chứng và văn phòng công chứng. Qua đó, đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính các tổ chức hành nghề công chứng với tổng số tiền 115 triệu đồng.

Dù vậy, do số lượng tổ chức hành nghề công chứng đông, trải rộng, nên công tác quản lý gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, việc triển khai thực hiện chuyển đổi phòng công chứng sang văn phòng công chứng theo quy định của Nghị định số 29/2015/NĐ-CP còn vướng mắc, lúng túng về xác định giá nhận quyền chuyển đổi, phương án xử lý tài sản nhà nước…

Kết luận buổi làm việc, Đoàn giám sát ghi nhận, công tác quản lý nhà nước về hoạt động công chứng trên địa bàn thành phố cơ bản được thực hiện tốt. Các phòng công chứng, văn phòng công chứng đã thực hiện công chứng các hợp đồng, chứng thực bản sao theo đúng quy định của luật.

Tuy nhiên, việc tham mưu, đề xuất của Sở Tư pháp với UBND thành phố về thực hiện chuyển đổi từ phòng công chứng nhà nước sang văn phòng công chứng còn chậm, không đúng lộ trình. Vì vậy, thời gian tới, Sở Tư pháp cần xác định rõ các mô hình chuyển đổi phù hợp để tham mưu, đề xuất với UBND thành phố.

Đối với những phòng công chứng đủ điều kiện chuyển đổi, Sở sớm xây dựng đề án thực hiện chuyển đổi theo quy định. Nếu không thực hiện chuyển đổi được, Sở Tư pháp đề xuất thành phố phương án giải thể phòng công chứng, thu hồi toàn bộ tài sản cho Nhà nước; thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức…

Đoàn giám sát cũng đề nghị Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ngành chức năng của thành phố tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chuyển đổi phòng công chứng sang văn phòng công chứng để báo cáo, đề xuất thành phố, Trung ương kịp thời tháo gỡ.

Nguồn : http://hanoimoi.com.vn


(*) Xem thêm:

Bình luận