12/03/2022 | 298 |
0 Đánh giá

Bạn đang vướng mắc về xin giấy đi đường và các thủ tục hành chính khác. Hãy cùng Công chứng Dĩ An tìm hiểu những thủ tục hành chính mới ban hành của Bộ dưới đây:

Bộ Công an ban hành Quyết định 5375/QĐ-BCA ngày 29/6/2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ.

Theo đó, công bố 11 thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh, trong đó, có 08 thủ tục liên quan đến giấy thông hành, gồm:

*Thủ tục hành chính cấp tỉnh:

- Thủ tục hành chính mới: Trình báo mất giấy thông hành;

- Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung:

+ Cấp giấy thông hành biên giới cho cán bộ, viên chức, công nhân sang Campuchia tại Công an cấp tỉnh biên giới tiếp giáp với Campuchia;

+ Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam - Lào cho cán bộ, công nhân, viên chức Việt nam tại Công an cấp tỉnh;

+ Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam - Lào cho công dân Việt Nam tại Công an cấp tỉnh.

*Thủ tục hành chính cấp huyện:

- Thủ tục hành chính mới: Trình báo mất giấy thông hành;

- Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung: Cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới cho cán bộ, công chức làm việc tại các cơ quan nhà nước có trụ sở đóng lại vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc ở Công an cấp huyện.

*Thủ tục hành chính cấp xã:

- Thủ tục hành chính mới: Trình báo mất giấy thông hành;

- Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung: Cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới cho công dân Việt Nam thường trú tại các xã, phường, thị trấn tiếp giáp đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc ở Công an cấp xã.

Xem chi tiết nội dung thủ tục tại Quyết định 5375/QĐ-BCA, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Công chứng Dĩ An mong rằng với những thông tin của bài viết này, bạn sẽ nắm được các thông tin về thủ tục thông hành hiện nay.

► Xem thêm: Bãi bỏ 24 thủ tục hành chính lĩnh vực công chứng


(*) Xem thêm:

Bình luận