24/08/2022 | 267 |
0 Đánh giá

Bên cạnh các chính sách nổi bật liên quan đến tiền lương, trong tháng 8/2022 này sẽ có nhiều chính sách về đất đai có hiệu lực. Cụ thể như sau:

Chỉ còn 3 cách để biết thông tin về thị trường BĐS từ 15/8/2022

Đây là nội dung đáng chú ý được Chính phủ ban hành tại Nghị định số 44/2022/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản (BĐS).

Theo đó, Điều 24 Nghị định 44 quy định, có 03 hình thức khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường BĐS gồm:

- Online: Qua Cổng thông tin của hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS tại địa chỉ https://batdongsan.xaydung.gov.vn/ hoặc qua Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng.

- Thông qua hợp đồng giữa bên khai thác và cơ quan quản lý hệ thống thông tin về nhà ở, thị trường BĐS.

- Thông qua hợp đồng giữa bên khai thác và cơ quan quản lý hệ thống thông tin về nhà ở, thị trường BĐS.- Thông qua phiếu/văn bản yêu cầu.

Trong khi đó, theo quy định cũ tại khoản 1 Điều 18 Nghị định 117/2015/NĐ-CP, các hình thức khai thác gồm:

- Qua mạng internet.

- Qua Trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường BĐS.

- Qua mạng chuyên dùng.

- Qua phiếu hoặc văn bản yêu cầu.

- Bằng hợp đồng giữa cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu và người có nhu cầu khai thác, sử dụng dữ liệu về nhà ở và thị trường BĐS.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/8/2022.

Hộ nghèo được hỗ trợ xây nhà mới đến 40 triệu đồng/hộ

Cũng từ 15/8/2022 này chính sách mới về đất đai liên quan đến việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo được chính thức áp dụng theo quy định tại Thông tư 01/2022/TT-BXD.

Theo đó, Điều 7 Thông tư này quy định việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 bằng hình thức xây mới hoặc sửa chữa nhà ở.

Cụ thể, hộ nghèo, hộ cận nghèo: Được hỗ trợ xây mới/sửa chữa nhà ở ký cam kết và đăng ký với Uỷ ban nhân dân cấp xã, đề xuất chọn mẫu nhà, phương thức xây mới hoặc sửa chữa. Định mức trong trường hợp này là 40 triệu đồng/hộ/nhà xây mới; 20 triệu đồng/hộ/sửa chữa nhà từ nguồn ngân sách Trung ương.

Tiêu chí để hộ nghèo được hỗ trợ được nêu chi tiết tại Điều 3 Thông tư 01/2022 gồm:

- Chưa có nhà/có nhà nhưng nhà ở không bền chắc khi có ít nhất hai trong ba kết cấu chính là nền - móng, khung - tường, mái làm bằng vật liệu không bền chắc.

 Diện tích nhà ở bình quân đầu người nhỏ hơn 8m2.

- Chưa được hỗ trợ nhà ở từ các chính sách khác.

Và theo Điều 5 Thông tư này, thứ tự hộ nghèo được ưu tiên hỗ trợ nhà ở như sau: Dân tộc thiểu số; có thành viên là người có công; có thành viên là đối tượng được bảo trợ xã hội; có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như người cao tuổi, neo đơn, khuyết tật; ở tại vùng thường xuyên xảy ra thiên tai…

Trên đây là chính sách mới về đất đai có hiệu lực tháng 8/2022. Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ Công chứng Dĩ An.

Nguồn: Luật Việt Nam


(*) Xem thêm:

Bình luận