24/05/2019 | 615 |
0 Đánh giá
Vợ chồng tôi có tài sản chung là một căn nhà và khu đất trong dự án mua theo dạng hợp đồng góp vốn. Chồng tôi đã có làm di chúc viết tay rằng khi ông chết, tài sản sẽ do tôi và hai con thừa kế.

Vợ chồng tôi có tài sản chung là một căn nhà và khu đất trong dự án mua theo dạng hợp đồng góp vốn. Chồng tôi đã có làm di chúc viết tay rằng khi ông chết, tài sản sẽ do tôi và hai con thừa kế.

Nay chồng tôi đang ốm nặng, không biết có qua khỏi hay không. Nếu chồng tôi chết thì tôi và các con có được hưởng di sản theo di chúc trên hay không (di chúc chưa được công chứng) hay chúng tôi phải chia cho cả đứa con riêng của chồng nữa? (chồng tôi có 1 con riêng với người vợ trước đã ly hôn).

Bùi Thanh Thảo - phường 13 quận 11, TP.HCM

Trả lời:

Luật sư Nguyễn Đức Lâm - Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật Q.Phú Nhuận, TP.HCM:

Điều 627 Bộ luật Dân sự 2015 quy định hình thức của di chúc: di chúc phải được lập thành văn bản. Nếu không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng. Di chúc phải bảo đảm tính hợp pháp về nội dung và trình tự.

Theo khoản 1 điều 630 Bộ luật Dân sự:

1. Di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;

b) Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

Tại khoản 4 điều 630 cũng quy định: "Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này".

Như vậy, trong trường hợp của chị: di chúc do chồng chị tự viết tay, không có người làm chứng mà thỏa mãn điều kiện tại khoản 1 điều 630 thì di chúc đó được coi là di chúc hợp pháp. Chiếu theo nội dung thì chị và hai con của chị sẽ được hưởng di sản khi chồng chị qua đời.


(*) Xem thêm:

Bình luận