26/09/2019 | 590 |
0 Đánh giá
UBND TP.HCM vừa chỉ đạo các sở, UBND quận, huyện, ngân hàng trên địa bàn TP giải quyết những bấp cập trong giao dịch bất động sản.

UBND TP.HCM vừa chỉ đạo các sở, UBND quận, huyện, ngân hàng trên địa bàn TP giải quyết những bấp cập trong giao dịch bất động sản.

Cụ thể, UBND TP giao Sở Xây dựng thực hiện tốt việc công khai trên Cổng thông tin điện tử của Sở các thông tin về nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua, được huy động vốn theo quy định pháp luật. Trong đó, Sở thông tin rõ về số lượng và danh sách các căn hộ đủ điều kiện để bán trong tổng số căn hộ của dự án đầu tư xây dựng nhà ở.

Đồng thời, Sở này phối hợp với Sở TN&MT thường xuyên kiểm tra việc chấp hành pháp luật của chủ đầu tư tại các dự án trên địa bàn TP, kịp thời phát hiện vi phạm chủ chủ đầu tư. Trong đó, đáng chú ý nhất là tình trạng vừa thế chấp dự án cho ngân hàng vừa chuyển nhượng cho người dân khi chưa có văn bản đồng ý của bên góp vốn, bên mua, thuê mua nhà ở và bên nhận thế chấp.

UBND TP.HCM chỉ đạo Sở Tư pháp tiếp tục theo dõi, kịp thời hướng dẫn giải quyết (hoặc đề xuất giải quyết), tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc công chứng hợp đồng giao dịch bất động sản (BĐS), trong đó có BĐS hình thành trong tương lai.

Sở này phối hợp với các cơ quan (Sở Xây dựng, Sở TN&MT, Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh TP.HCM…) tổ chức thực hiện tốt quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất (QSDĐ), tài sản gắn liền với đất trên địa bàn TP.HCM.

baikphungbatdongsanh1_knur

Người mua cần xem kỹ giấy tờ của dự án trước khi bỏ tiền mua. Ảnh: NC

TP cũng giao trách nhiệm cho Sở Tư pháp nghiên cứu phương án bổ sung các biện pháp phối hợp giữa cơ quan đăng ký đất đai với cơ quan tòa án và cơ quan giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tổ chức hành nghề công chứng trong vấn đề thông tin về thông báo thụ lý tranh chấp, khiếu nại hoặc văn bản ngăn chặn.

TP đề nghị Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh TP.HCM chấn chỉnh các tổ chức tín dụng trên địa bàn TP, thực hiện quyền giám sát, theo dõi đối với tài sản bảo đảm hình thành trong tương lai.

 TP giao Sở TN&MT chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai TP thường xuyên báo cáo các khó khăn, vướng mắc, kịp thời hướng dẫn hoặc đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định về đăng ký biện pháp bảo bảm đối với QSDĐ, tài sản gắn liền với đất và tăng cường việc kiểm tra tiếp nhận hồ sơ theo quy định.

Ngoài ra, Sở này sẽ chủ trì, phối hợp với Sở TT&TT xây dựng chương trình cơ sở dữ liệu tập trung cấp thành phố về quản lý đất đai; tiến đến kết nối, chia sẻ thông tin với Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan về chương trình cơ sở dữ liệu về đăng ký thế chấp QSDĐ, tài sản gắn liền với đất và công chứng giao dịch BĐS.

TP giao UBND các quận, huyện thực hiện các biện pháp tuyên truyền, khuyến khích các cá nhân, tổ chức khi giao dịch với tổ chức kinh doanh BĐS cần chủ động lựa chọn hình thức công chứng hợp đồng, để giảm thiểu rủi ro trong giao dịch.

Các sở, ban, ngành cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc nắm bắt, giám sát việc tổ chức thực hiện dự án, mua, bán BĐS của chủ đầu tư đối với khách hàng.

UBND TP lưu ý trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị báo cáo UBND TP (thông qua Sở Tư pháp) để xem xét, quyết định.

KIM PHỤNG

Nguồn : https://plo.vn/phap-luat/so-xay-dung-cong-khai-thong-tin-nha-o-du-dieu-kien-mua-ban-858815.html


(*) Xem thêm:

Bình luận