18/01/2019 | 131 |
0 Đánh giá

“Từ ngày hôm nay, giới công chứng nước ta đã có ngôi nhà chung của mình là Hiệp hội công chứng viên Việt Nam, đầu mối tổ chức xã hội - nghề nghiệp thống nhất của các Hội công chứng viên và công chứng viên trong cả nước” – Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh trong bài phát biểu tại  Đại hội đại biểu công chứng viên toàn quốc lần thứ nhất.

Sự kiện quan trọng đánh dấu 73 năm phát triển nghề công chứng

Trong 2 ngày 13, 14-1, Đại hội đại biểu công chứng viên toàn quốc lần thứ nhất thành lập Hiệp hội công chứng viên Việt Nam đã được tổ chức trọng thể tại Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của ngành Tư pháp nói chung, của lĩnh vực công chứng và giới công chứng viên cả nước nói riêng, đánh dấu 73 năm trưởng thành và phát triển của nghề công chứng tại Việt Nam.

Sau 1,5 ngày làm việc nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu, Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hôi.

Nghị quyết nêu rõ sự hình thành và phát triển của hoạt động công chứng Việt Năm gắn với từng giai đoạn lịch sử của đất nước. Đến nay, hoạt động công chứng đã đạt được những thành quả đáng ghi nhận với tổng số 2.418 công chứng viên đang hành nghề tại 1003 tổ chức hành nghề công chứng.

Sự ra đời của Hiệp hội công chứng viên Việt Nam là kết quả của những ực trưởng thành về mọi mặt của hoạt động công chứng Việt Nam. Đây cũng là dấu ấn khẳng định giá trị kết nối đã được tạo dựng qua thời gian, là cơ hội để hoạt động công chứng Việt Nam tiếp tục hội nhập với hoạt động công chứng trên thế giới. Đồng thời là nền tảng cơ sở vững chắc cho những thành công sắp tới trong vận hội vươn xa của hoạt động công chứng Việt Nam nói chung, Hiệp hội công chứng viên và từng công chứng viên nói riêng.

Đại hội cũng đã thông qua dự thảo Báo cáo chính trị với việc nhận diện những thuận lợi thuận lợi, khó khăn trong giai đoạn hiện nay, đề ra phương hướng hoạt động của Hiệp hội công chứng viên Việt Nam trong thời gian nhằm thúc đẩy sự phát triển của hoạt động công chứng Việt Nam, trong đó có nhiệm vụ cao cả là bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên.

Dự và phát biểu tại Đại hội, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhiệt liệt hoan nghênh và ghi nhận những cố gắng của Bộ Tư pháp, Ban vận động thành lập Hiệp hội công chứng viên Việt Nam đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai tổ chức Đại hội thành lập Hiệp hội đúng theo quy định của Luật công chứng và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

5317_DSC_2912

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình: "Đại hội đại biểu Công chứng viên toàn quốc là sự kiện quan trọng, đánh dấu sự phát triển về tổ chức và hoạt động của công chứng Việt Nam"

Theo Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Đại hội đại biểu công chứng viên toàn quốc là sự kiện quan trọng, đánh dấu sự phát triển về tổ chức và hoạt động của công chứng Việt Nam trên chặng đường hình thành và phát triển sau hơn 30 năm. Đặc biệt từ năm 2006, Quốc hội thông qua Luật Công chứng, hệ thống tổ chức công chứng được củng cố, kiện toàn, đội ngũ công chứng viên và tổ chức hành nghề công chứng đã liên tục phát triển, hoạt động công chứng đã và đang đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.

Đoàn kết, nhất trí chung tay xây dựng "ngôi nhà chung"

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh, để ngôi nhà chung của công chứng Việt Nam thật sự bền vững và phát triển như Báo cáo chính trị tại Đại hội đã nêu thì vai trò, trách nhiệm của ban lãnh đạo Hiệp hội và cá nhân các công chứng viên, các Hội công chứng viên cần được phát huy.

“Hiệp hội cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành, các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai các hoạt động: từ công tác ổn định tổ chức, trình phê duyệt Điều lệ, kế hoạch hoạt động cụ thể v.v…phấn đấu xây dựng Hiệp hội trở thành “ngôi nhà chung” của giới công chứng viên ngay từ thời gian đầu thành lập.

Tham gia tích cực vào các hoạt động giúp cho các cơ quan có thẩm quyền trong quản lý tổ chức và hoạt động công chứng, thực hiện tốt chức năng làm đầu mối thống nhất đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công chứng viên; tăng cường trao đổi nghiệp vụ chuyên môn với công chứng các nước trong khu vực và trên thế giới”, Phó Thủ tướng nói.

Đối với mỗi thành viên trong ban lãnh đạo của Hiệp hội công chứng viên Việt Nam, Phó Thủ tướng đề nghị cần phát huy tính nêu gương, đoàn kết, nhất trí cùng chung tay xây dựng Hiệp hội thực sự là tổ chức xã hội - nghề nghiệp đáng tin cậy, ngày càng lớn mạnh, quy tụ đông đảo đội ngũ công chứng viên trên cả nước. Đóng góp tích cực hơn nữa vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, bảo đảm an toàn pháp lý cho các bên tham gia giao dịch, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân”.

“Với đặc thù là một nghề bổ trợ tư pháp, các công chứng viên cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, kỹ năng nghề nghiệp, Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các bên khi tham gia giao dịch, tạo niềm tin cho người dân, doanh nghiệp để công chứng viên thực sự là những “thẩm phán phòng ngừa”, người gác cổng cho các hợp đồng, giao dịch. Muốn vậy, bản thân mỗi công chứng viên cần ý thức và hành động nỗ lực hết mình để không ngừng học hỏi, trau dồi đạo đức, bản lĩnh nghề nghiệp, hoàn thiện kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn và kỹ năng nghề nghiệp của mình”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

5410_DSC_2870

Liên minh công chứng quốc tế và Hội đồng công chứng tối cao Pháp chúc mừng Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam

Nhấn mạnh công chứng Việt Nam đã có ngôi nhà chung của mình là Hiệp hội công chứng Việt Nam – Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đề nghị các hội viên cần đoàn kết, trách nhiệm, phát huy những kết quả đã đạt trong cả quá trình phát triển như dự thảo Báo cáo chính trị đã nêu. Cùng chung tay tiếp tục đưa hoạt động công chứng đáp ứng yêu cầu của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong giai đoạn mới, phù hợp với thông lệ quốc tế, góp phần bảo đảm an toàn an toàn pháp lý cho các bên tham gia giao dịch, ngày càng được các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tin cậy khi có nhu cầu được cung cấp dịch vụ công.

Sau khi ra đời, với trách nhiệm là tổ chức làm đầu mối thống nhất đại diện, bảo vệ quyền lợi cho các hội viên trên cả nước, Bộ trưởng Lê Thành Long lưu ý Hiệp hội cần phát huy vai trò tự quản để giúp, hỗ trợ các cơ quan có thẩm quyền quản lý về tổ chức và hoạt động công chứng trong phát triển đội ngũ công chứng viên, chất lượng hành nghề công chứng. “Hiệp hội phải có kế hoạch rất cụ thể trong hoạt động ngay sau khi Đại hội thành công và lộ trình thời gian tới, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, các cơ quan, tổ chức có liên quan để triển khai có hiệu quả những nhiệm vụ mà Hiệp hội đề ra”, Bộ trưởng nói.


(*) Xem thêm:

Bình luận