14/12/2022 | 353 |
0 Đánh giá

Dịp Tết Nguyên đán năm nay người có công với cách mạng được tặng quà Tết bao nhiêu? – Quốc Vinh (Đà Nẵng)

Đề xuất mức quà tặng cho người có công với cách mạng dịp Tết Nguyên đán 2023

Theo đó, năm 2023, Thủ tướng trình Chủ tịch nước tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão như sau:

* Mức quà 600.000 đồng tặng cho:

- Người có công với cách mạng:

+ Người hoạt động cách mạng trước 01/01/1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

+ Người hoạt động cách mạng từ 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

+ Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang được hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

+ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ kháng chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

+ Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang được hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

+ Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang được hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

+ Người có công giúp đỡ cách mạng đang được hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng.

- Thân nhân liệt sĩ đang được hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng; thân nhân của 02 liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

* Mức quà 300.000 đồng dành tặng cho:

- Người có công với cách mạng:

+ Thương binh,  thương binh loại B, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang được hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động.

+ Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

+ Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày đang được hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

+ Người có công giúp đỡ cách mạng đang được hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

- Đại diện thân nhân liệt sĩ.

- Người thờ cúng liệt sĩ (nếu liệt sĩ không còn thân nhân).

Tổng kinh phí dùng để tặng quà là 460,6446 tỷ đồng (Bốn trăm sáu mươi tỷ, sáu trăm bốn mươi tư triệu, sáu trăm nghìn đồng). Khoản kinh phí này đã được bố trí trong kế hoạch Ngân sách Nhà nước năm 2023.

Tổng kinh phí quà tặng cho người có công với cách mạng dịp Tết Nguyên đán 2023

Tổng kinh phí dùng để tặng quà là 460,6446 tỷ đồng (Bốn trăm sáu mươi tỷ, sáu trăm bốn mươi tư triệu, sáu trăm nghìn đồng).

Khoản kinh phí này đã được bố trí trong kế hoạch Ngân sách Nhà nước năm 2023.

Nguồn:Thuvienphapluat


(*) Xem thêm:

Bình luận