29/04/2016 | 746 |
0 Đánh giá
Sáng ngày 29 tháng 12 năm 2015, Tại Hội trường Sở tư pháp tỉnh Bình Dương, Đại hội Hội công chứng viên tỉnh Bình Dương lần thứ I đã được tổ chức.

Sáng ngày 29 tháng 12 năm 2015, Tại Hội trường Sở tư pháp tỉnh Bình Dương, Đại hội Hội công chứng viên tỉnh Bình Dương lần thứ I đã được tổ chức.

Tham dự Đại hội, có đồng chí Hoàng Kim Chiến – Phó Cục trưởng,Cục công tác phía Nam, Bộ Tư pháp; Lãnh đạo Sở Tư pháp và các Sở, ban, ngành của tỉnh Bình Dương .

Về tham dự Đại hội Hội công chứng viên tỉnh Bình Dương lần thứ nhất I,  nhiệm kỳ 2015 – 2020 còn có đại diện Lãnh đạo Sở Tư pháp và Hội Công chứng viên các tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh và toàn thể công chứng viên đang hành nghề tại tỉnh Bình Dương.

Đại hội đã nhất trí bầu ra Ban chấp hành gồm 7 người, bà Nguyễn Thị Phương Ngọc – Trưởng phòng công chứng số 01, tỉnh Bình Dương được bầu giữ chức Chủ tịch; hai phó chủ tịch là ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Phạm Thị Mỹ Lệ. Đồng thời, Đại hội đã đóng góp ý kiến và thống nhất thông qua Điều lệ và phương hướng nhiệm vụ của Hội công chứng tỉnh Bình Dương lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tại Đại hội, Đồng chí Hoàng Kim Chiến, Phó Cục trưởng Cục công tác phía Nam – Bộ Tư pháp đã phát biểu biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực của Ban vận động thành lập Hội công chứng viên tỉnh Bình Dương và cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đối với hoạt động tư pháp nói chung, hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương nói riêng. Đồng chí cũng đề nghị Hội công chứng viên tỉnh Bình Dương khẩn trương triển khai Chương trình hành động của Hội đã được Đại hội thông qua, quan tâm đến việc tuyên truyền để các Hội viên nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò, quyền và trách nhiệm của Hội công chứng viên và từng bước củng cố số lượng, chất lượng đội ngũ công chứng viên của tỉnh xứng đáng với sự tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương, góp phần vào sự thành công của chủ trương xã hội hóa hoạt động tư pháp tỉnh nhà.

                                                                                            Vân Anh


(*) Xem thêm:

Bình luận