23/09/2016 | 663 |
0 Đánh giá

Nhiều trường hợp bị tai nạn, đúng trong thời gian cần công chứng giấy tờ như: chuyển nhượng tài sản, lập di chúc,…không thể di chuyển đến nơi công chứng thì có thể mời công chứng viên về tận nhà để công chứng?

ccda-22-09-16-1

Điều 44 Luật công chứng quy định việc công chứng phải được thực hiện tại trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Khoản 2 Điều 44 quy định: Việc công chứng có thể được thực hiện ngoài trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng trong trường hợp người yêu cầu công chứng là người già yếu, không thể đi lại được, người đang bị tạm giữ, tạm giam, đang thi hành án phạt tù hoặc có lý do chính đáng khác không thể đến trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng.

Ngoài việc áp dụng thu phí công chứng theo mức thu quy định tại Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BTC-BTP, văn phòng công chứng còn được thỏa thuận thu thêm phí dịch vụ ngoài hợp đồng đối với khách hàng.


(*) Xem thêm:

Bình luận