15/04/2020 | 614 |
0 Đánh giá

Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định 41 về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất với nhiều đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Là một trong những Nghị định có thời gian xây dựng, hoàn thiện với thời gian rất ngắn và sẽ có hiệu lực ngay sau khi Chính phủ ký ban hành.

So với dự thảo ban đầu, Nghị định này mở rộng diện gia hạn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và tiền thuê đất cho 98% các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, sản xuất trên toàn quốc, với gói hỗ trợ lên tới 180.000 tỷ đồng.

Từ khi Dự thảo Nghị định về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất đang lấy ý kiến của các bộ, ngành có liên quan, Tổng cục Thuế đã có công văn chỉ đạo các cục thuế trên toàn quốc chủ động rà soát và phân loại các đối tượng được thụ hưởng để khi Nghị định này được thông qua sẽ nhanh chóng triển khai trong thực tế.

 

Dự kiến, hàng triệu doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể sẽ được thụ hưởng Nghị định 41. Nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng nên ngay trong hôm nay (9/4), nhiều Cục Thuế đã nhanh chóng triển khai thực hiện Nghị định.

Nhằm hỗ trợ nhanh nhất cho người nộp thuế, Nghị định đã giản lược thủ tục bằng cách người nộp thuế thuộc nhóm đối tượng được gia hạn chỉ cần gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho cơ quan thuế một lần cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế và tiền thuê đất được gia hạn.

 

Download điều chỉnh nghị định 

Chi tiết nghị định 

 


(*) Xem thêm:

Bình luận